تبلیغات
صــــدای ســکو ت - و شاید ...
صــــدای ســکو ت
و تو خاموشی کرده ای پیشه ... من سماجت ... تو یکچند ... من همیشه ...

یکشنبه 3 خرداد 1388
و شاید ...

 

    صدای دیوار می آمد

       صدای وسوسه ای طولانی

                کنار پنجره نشسته بودی

                    خیره بودی به جریان نقطه ای نامفهوم

         دیدی

                 شنیدی

                         و شاید هیچ ...

          نمی دانم

             چشمان تو به کدام ورطه کشیده شد

                      و تو نا پیدا شدی

        نا مش هر چه باشد

                               نمی دانم ...

         عبوری بی برگشت

               شاید تو

                  به انتهای ضمیر خود رسیدی

                      قدم های تو در پی  آن تصویر ناسوتی رهسپار ناکجا شد

           بگو

                  ردپای تو

                        در کدام پس کوچه ی غریب تجربیات انسانی گم شد؟...

     
لینک نوشته | نوشته شده در ساعت 12:11 ق.ظ توسط : صدای سکوت