تبلیغات
صــــدای ســکو ت
صــــدای ســکو ت
و تو خاموشی کرده ای پیشه ... من سماجت ... تو یکچند ... من همیشه ...

دوشنبه 10 تیر 1387


    عشق تن به فراموشی نمی سپارد

                              مگر یک بار برای همیشه

.

.

          عاشق کم است و سخن عاشقانه فراوان

          همه چیز کهنه می شود و اگر کمی کوتاهی کنیم

            عشق نیز ...

           بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب میگیرند

.

.

          یک بار باید عاشق دیگری شد

          اگر دوبار عاشق شوی

         عشق چیزی بی اعتبارو بی معنی میشود

.

.

        دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست

         و آواز عاشقانه خواندن دلیل عاشق بودن

         سرود های عاشقانه را یاد گرفته اند

         که عاشقانه زمزمه کنند

         با چشمانی مملو از صداقت صوری عشق

         آنها حتی غم عشق را هم عینا تقلید میکنند

          غم عشق را ..باور نمیکنی؟..

          خلوص حالیا قصه ایست فرسوده

         و عشق را تنها شاید

          طبیبانی هرزه در دکانهایشان به شنیع ترین

          شکل ممکن تجربه کنند...

          درد این است که در عصر ما

          خالصانه گفتن را هم یاد گرفته اند..

.

.

         من خلوص را به خوبی تشخیص میدهم

                                  و آرام میگیرم

                                                             اما

.

                           .. محبوبی در کار نیست ..

          
لینک نوشته | نوشته شده در ساعت 08:06 ق.ظ توسط : صدای سکوت