تبلیغات
صــــدای ســکو ت - بهاری دیگر اما..
صــــدای ســکو ت
و تو خاموشی کرده ای پیشه ... من سماجت ... تو یکچند ... من همیشه ...

شنبه 25 اسفند 1386
بهاری دیگر اما..

 بیش از این ها ... آه آری بیش از این ها می توان خاموش ماند

.

.

.

 

تمام روز در آیینه گریه می کردم

  بهار پنجره ام را به وهم سبز درختان سپرده بود

    تنم به پیله ی تنهایی ام نمی گنجید

       و بوی تاج کاغذیم فضای آن قلمرو بی آفتاب را

         آلوده کرده بود ...

 نمی توانستم

   دیگر نمی توانستم

            صدای کوچه

                  صدای پرنده ها...

.

.

     چشماش پر از اشک بود

        حس تلخ تنهایی رو با خیسی اشکی

          که از گونه هاش سرازیر بود دوباره حس کرد

                ثانیه ها ...

                    دقیقه ها...

                        ساعت ها...

         خیلی دوست داشت قبل از پایانش

                به یکی شب بخیر بگه اما...

            دیگه فرصتی واسه این شبانه نمونده بود

                           فقط با تنهاییش به آسمون نگاه کرد...

  

             

               
لینک نوشته | نوشته شده در ساعت 02:03 ق.ظ توسط : صدای سکوت