تبلیغات
صــــدای ســکو ت - چه کسی می دانست ؟ ...
صــــدای ســکو ت
و تو خاموشی کرده ای پیشه ... من سماجت ... تو یکچند ... من همیشه ...

سه شنبه 18 اردیبهشت 1386
چه کسی می دانست ؟ ...

نیمه شب . . .

سکوت . . . صدای تیک تاک ساعت

به پنجره نزدیک می شوم

از باران تند غروب

انگار هنوز آثاری باقی مانده

 نسیم می آید

نفس می کشم

هنوز بوی نم خاک را می شود حس کرد

هنوز خیابان خیس است . . .

نگاه می کنم . . . به باغ کوچک همسایه

که این بار هم خیس نشد

 برای تو . . . برای او. . . چه اهمیتی دارد چرا . . .

بر می گردم پیش کاغذهایم

دوباره می نویسم

باغ همسایه ی ما سالیانیست که بی باران است

و نگاه تر کودک کوچک  همسایه

پر از اندوه است

 راستی ؟! . . . چه کسی می دانست

باغبان . . . جای  آبی بهشت

آسمان باغ  را رنگ مبهم کویر کرده بود . . .
لینک نوشته | نوشته شده در ساعت 12:05 ب.ظ توسط : صدای سکوت