تبلیغات
صــــدای ســکو ت - صلاحیت بهار رد شده است؟!
صــــدای ســکو ت
و تو خاموشی کرده ای پیشه ... من سماجت ... تو یکچند ... من همیشه ...

چهارشنبه 8 فروردین 1386
صلاحیت بهار رد شده است؟!

. . . و کجاست ؟ به من بگویید ای ندانستن های بزرگ ملعون دوزخی !

به من بگویید که کجاست خداوندگار دریای گود خواهش های پر تپش

هر رگ من ؟. . .

***

مدادی دارم با چند تکه کاغذ که هر شب از مشق دلتنگیم

سطربه  سطربه دنیای تیره ام قدم می گذارد و ناگاه چون

نسیمی صورتک های خیالی ام را نوازش می کند و گاه

میان همهمه ی خشم دستانم پاره پاره می شود . . .

*** این متن از یه دوست بود ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمستان دست بردار نیست

صبح نخست نوروز برف می بارد

شاید صلاحیت بهار رد شده است!

.

ماهی ها در تنگ

سیرها و سنجد ها در پلاستیک

بهار در دور دست ها . . .

.

و زمین می گردید

شاعری می پژمرد

عارفی جان می داد

.

ای روشنای دور

ای حیرت صبور

فردا دوباره هست

باور نمی کنی؟ . . .

 .

از شب سوال کن

                                تا باورت شود

بی خانمان ترین ستاره ی این آسمان منم . . .
لینک نوشته | نوشته شده در ساعت 03:03 ق.ظ توسط : صدای سکوت